Saznajte kako prepoznati razliku između pokreta i klasičnih tweena

Prije Flash CS4 bilo je pokretnih tweens i tweens oblik - ali sada CS4 i CS5 uvesti klasični tweens. Koja je razlika?

Kretanje između animiranih simbola kreće se u prostoru; kada stvorite pokretni razmak, možete kliknuti bilo koji okvir u razmaku, pomaknuti simbol na tom okviru i gledati Flash automatski izraditi putanje gibanja koja će animirati okvire između tog okvira i sljedećeg ključnog okvira. Svaki okvir u kojem ste ručno premjestili razmaknuti simbol postaje ključni okvir. S druge strane, oblikovani tweens izvodi izobličenja na oblicima bez simbola / vektorske grafike.

Ako izradite jedan oblik na jednom ključnom okviru i drugi oblik na nekom drugom ključnom okviru, te dvije oblike možete povezati s razmakom oblika. Tween će izvršiti sve izračune i morfove potrebne za preoblikovanje prvog oblika u drugi. Klasični tween funkcionira na način na koji su se koristili stariji pokretni tweens , u verzijama CS3 i ranije. U ovakvoj vrsti pomicanja , trebali biste ručno stvoriti sve ključne okvire i povezati ih s pokretnim tweensima koji su uslijedili nakon točke A do točke B.

Dakle, u osnovi, oblika oblika je transformacija između, dok je pokretni tween / classic tween utječe na položaj i rotaciju.